TBB’DEN İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ’NDE BURSLU EĞİTİM İMKANI


Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), İstanbul Ticaret Üniversitesi ile yaptığı protokol kapsamında bu üniversitenin ulaşım dallarında burslu yüksek lisans eğitimi imkanı sunuyor. Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın başkanlığında yürütülen “Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı”nın 2016-2017 güz yarıyılına kayıtlar başladı.

TBB bursuyla öğrenci alan program, kamu ve özel sektör çalışanlarının Türkiye koşullarına uygun,yenilikçi fikirler oluşturmaları, ülke kaynaklarının verimli kullanılmasında gerekli olan öncelikleri belirlemeleri hususunda büyük katkılar sağlıyor.

Program ayrıca; Trafik Güvenliği, Trafik Yönetimi ve Kontrolü, Ulaştırma Sistemlerinin Planlanması ve Uygulanması, Raylı Sistemler, Kent Yönetimi ve Hukuku, Kentsel Peyzaj, Kentsel Altyapı Yönetimi, Ulaşım Eksenli Kentsel Dönüşüm, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Türlerarası Taşımacılık ve Ulaştırma Ekonomisi gibi konularda teknik düzeylerini en üst seviyelere taşıyor. Burstan; birlik, belediye ve bağlı idarelerin iştiraklerinin yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensupları yararlanabiliyor.

Bu kapsama giren öğrenci adaylarının en geç 29 Eylül 2016 Perşembe günü saat 10:00’a kadar İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün web sayfasından (http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Akademik/Enstituler/OnlineBasvuruFormu)online başvuru yapmaları gerekiyor. İstanbul dışından programa katılmak isteyenler, 2017 Bahar yarıyılından itibaren programa Uzaktan Eğitim Destekli Modülüne devam edebilecek.

Program hakkında daha detaylı bilgiyi:
www.tbb.gov.tr,http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Akademik/Enstituler/FenBilimleriEnstitusu/YuksekLisans/KentselSistemlerveUlastirmaYonetimi ile http://ww4.ticaret.edu.tr/ulastirma/ adreslerinden temin edilebilir

Tüm Haberler