İstanbul Ulaşım Hizmetleri Ve Araç Kiralama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı' ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı


 

 

 

İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

Yönetim Kurulumuzun 27.01.2020 tarih 2020/9 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13.Maddesi gereğince 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 17 Şubat 2020 Pazartesi günü Saat 13:30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

 

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde; toplantı 17.03.2020 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

 

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

                                                                                                     GENEL MÜDÜR

                                                                                                            Ali Evren ÖZSOY

 

Haberin detaylarına linkten ulaşabilirsiniz.

Tüm Haberler