İstanbul Ulaşım Hizmetleri Ve Araç Kiralama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı


 

İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET

 ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

Yönetim Kurulumuzun  07/02/2020 tarih 2020/12 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Mart 2020 Salı günü Saat 16.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 15 Nisan 2020 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                     YÖNETİM KURULU ÜYESİ

        Murat ONGUN                                                                            GENEL MÜDÜR

                                                                                                           Ali Evren ÖZSOY

 

Haberin detaylarına linkten ulaşabilirsiniz.

Tüm Haberler