GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI


 

İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

  OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  08/02/2021 tarih  2021/5 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mart 2021 Çarşamba günü Saat 14:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

 

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 7 Nisan 2021 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

 

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                     YÖNETİM KURULU ÜYESİ

         Yavuz SALTIK                                                                      GENEL MÜDÜR (V.)

                                                                                                         Tarık SAFİ

 

 

 Haberin detaylarına linkten ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tüm Haberler